Mỏ plasma D12000-Daihen
Đăng ngày 05-11-2011 Lúc 11:13'- 14344 Lượt xem
Giá : 1 VND / 1 cái

Phụ kiện mỏ cắt plasma  CTPW-1201  CTZW-1201  Daihen/OTC

Hãng sx :        Thermacut

Xuất xứ:         Japan hoặc EU

Nguồn cắt:      D-12000

Mã sản phẩm: