Giỏ hàng(0)SP
Địa chỉ: Số N3/1, Quốc lộ 51, Phường Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai
Liên hệ: CÔNG TY TNHH TOÀN ĐẮC LỘC CÔNG TY TNHH TOÀN ĐẮC LỘC CÔNG TY TNHH TOÀN ĐẮC LỘC CÔNG TY TNHH TOÀN ĐẮC LỘC CÔNG TY TNHH TOÀN ĐẮC LỘC
Chi tiết
  • Mỏ Cắt plasma HPR130XD - 260XD - 400XD MS
  • Nhà sản xuất: B & Batoni
  • Xuất xứ: Czech RePublic
  • Lượt xem: 81
  • Mỏ Cắt HPR130XD - 260XD - 400XD For MS

  • Thông tin sản phẩm
  • Thông số kỹ thuật
  • Bình luận

Reference Number :220571

Decription :Water tube 400A

Giá: Liên hệ

Reference Number :220340

Decription :Water tube 30A/50A/80A/130A/200A/260A

Giá: Liên hệ

Reference Number :220637

Decription :Shield cap 200A-260A-400A

Giá: Liên hệ

Reference Number :220747

Decription :Shield cap 30A-50A-80A-130A

Giá: Liên hệ

Reference Number :220635

Decription :Inner Retaining cap 400A

Giá: Liên hệ

Reference Number :220760

Decription :Inner Retaining cap 260A

Giá: Liên hệ

Reference Number :220760

Decription :Inner Retaining cap 260A

Giá: Liên hệ

Reference Number :220760

Decription :Inner Retaining cap 260A

Giá: Liên hệ

Reference Number :220757

Decription :Inner Retaining cap 200A

Giá: Liên hệ

Reference Number :220756

Decription :Inner Retaining cap 80A-130A

Giá: Liên hệ

Reference Number :220754

Decription :Inner Retaining cap 30A-50A

Giá: Liên hệ

Reference Number :220631

Decription :Swirl ring 400A

Giá: Liên hệ

Reference Number :220436

Decription :Swirl ring 260A

Giá: Liên hệ

Reference Number :220353

Decription :Swirl ring 200A

Giá: Liên hệ

Reference Number :220179

Decription :Swirl ring 80A - 130A

Giá: Liên hệ

Reference Number :220553

Decription :Swirl ring 50A

Giá: Liên hệ

Reference Number :220180

Decription : Swirl ring 30A

Giá: Liên hệ

Reference Number :220636

Decription :Shield 400A

Giá: Liên hệ

Reference Number :220764

Decription :Shield 260A

Giá: Liên hệ

Reference Number :220761

Decription :Shield 200A

Giá: Liên hệ

Reference Number :220183

Decription :Shield 130A

Giá: Liên hệ

Reference Number :220189

Decription :Shield 80A

Giá: Liên hệ

Reference Number :220555

Decription :Shield 50A

Giá: Liên hệ

Reference Number :220194

Decription :Shield 30A

Giá: Liên hệ

Reference Number :220632TP

Decription :Nozzle 400A

Giá: Liên hệ

Reference Number :220439TP

Decription :Nozzle 260A (two pieces, OEM design)

Giá: Liên hệ

Reference Number :220354TP

Decription :Nozzle 200A (two pieces, OEM design)

Giá: Liên hệ

Reference Number :220182TP

Decription :Nozzle 130A (two pieces, OEM design)

Giá: Liên hệ

Reference Number :220188TP

Decription :Nozzle 50A (two pieces, OEM design)

Giá: Liên hệ

Reference Number :220554TP

Decription :Nozzle 50A (two pieces, OEM design)

Giá: Liên hệ

Reference Number :220193TP

Decription :Nozzle 30A (two pieces, OEM design)

Giá: Liên hệ

Reference Number :220632

Decription :Nozzle 400A

Giá: Liên hệ

Reference Number :220439

Decription :Nozzle 260A

Giá: Liên hệ

Reference Number :220354

Decription :Nozzle 200A

Giá: Liên hệ

Reference Number :220182

Decription :Nozzle 130A

Giá: Liên hệ

Reference Number :220188

Decription :Nozzle 80A

Giá: Liên hệ

Reference Number :220554

Decription :Nozzle 50A

Giá: Liên hệ

Reference Number :220193

Decription :Nozzle 30A

Giá: Liên hệ

Reference Number :220435SC

Decription :Electrode 260A / Silver Core

Giá: Liên hệ

Reference Number :220352SC

Decription :Electrode 200A /Silver Core

Giá: Liên hệ

Reference Number :220181SC

Decription :Electrode 130A / Silver Core

Giá: Liên hệ

Reference Number :220187SC

Decription :Electrode 80A / Silver Core

Giá: Liên hệ

Reference Number :220552SC

Decription :Electrode 50A / Silver Core

Giá: Liên hệ

Reference Number :220192SC

Decription :Electrode 30A / Silver Core

Giá: Liên hệ

Reference Number :220629

Decription :Electrode 400A

Giá: Liên hệ

Reference Number :220435

Decription :Electrode 260A

Giá: Liên hệ

Reference Number :220352

Decription :Electrode 200A

Giá: Liên hệ

Reference Number :220181

Decription :Electrode 130A

Giá: Liên hệ

Reference Number :220187

Decription :Electrode 80A

Giá: Liên hệ

Reference Number :220552

Decription :Electrode 50A

Giá: Liên hệ

Reference Number :220192

Decription :Electrode 30A

Giá: Liên hệ


Sản phẩm cùng loại

Hotline tư vấn: 0903.354.737
Zalo
Gọi điện SMS Chỉ Đường