Giỏ hàng(0)SP
Chi tiết
  • Phụ tùng mỏ cắt plasma XT-300

  • Nhà sản xuất: Victor Thermal Dynamics
  • Xuất xứ: USA
  • Lượt xem: 228
  • Thông tin sản phẩm
  • Thông số kỹ thuật
  • Bình luận

Mã sản phẩm: 21-1017

Mô tả: Shield Cup Plasma 200A - 250A - 300A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1172

Mô tả: Điện Cực Plasma 100A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1400

Mô tả: Điện Cực Plasma 15A - 30A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1403

Mô tả: Plasma Gas Distributor Plasma 15A - 30A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1052

Mô tả: Bép Cắt Plasma 70A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1402

Mô tả: Bép Cắt Plasma 15A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1401

Mô tả: Bép Cắt Plasma 30A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1404

Mô tả: Shield Gas Distributor Plasma 15A - 30A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1405

Mô tả: Shield Cap Plasma 15A - 30A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1502

Mô tả: Điện Cực Plasma 400A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1500

Mô tả: Shield Gas Distributor Plasma 400A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1501

Mô tả: Shiled Gas Distributor Plasma 400A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1301

Mô tả: Điện Cực Plasma 400A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1306

Mô tả: Plasma Gas Distributor 400A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1302

Mô tả: Bép Cắt Plasma 400A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1303

Mô tả: Shield Gas Distributor Plasma 400A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1309

Mô tả: Bép Cắt Plasma 400A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1310

Mô tả: Shield Gas Distributor Plasma 400A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1304

Mô tả: Shield Cap Plasma 400A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1066

Mô tả: Bép Cắt Plasma 300A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1046

Mô tả: Shiled Cap Plasma 300A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1091

Mô tả: Điện Cực Plasma 300A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1065

Mô tả: Bép Cắt Plasma 300A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1300

Mô tả: Cartridge Assy Plasma 300A - 400A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 9-7921

Mô tả: Tube Plasma 300A - 400A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1308

Mô tả: Điện Cực Plasma 300A - 400A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1160

Mô tả: Bép Cắt Plasma 300A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1295

Mô tả: Shield Gas Distributor Plasma 300A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1105

Mô tả: Shield Cap Plasma 300A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1305

Mô tả: Shield Cup Plasma 300A - 400A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1056

Mô tả: Bép Cắt Plasma 250A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1043

Mô tả: Plasma Gas Distributor Plasma 200A - 300A - 400A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1067

Mô tả: Bép Cắt Plasma 200A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1049

Mô tả: Shield Cap Plasma 200A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1022

Mô tả: Cartridge Assy Plasma 200A - 250A - 300A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1096

Mô tả: Điện Cực Plasma 200A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1095

Mô tả: Bép Cắt Plasma 200A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1284

Mô tả: Shield Gas Distributor Plasma 200A - 300A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1073

Mô tả: Shield Cap Plasma 200A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1015

Mô tả: Shield Retainer Plasma 200A - 300A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1093

Mô tả: Điện Cực Plasma 200A - 250A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1055

Mô tả: Bép Cắt Plasma 200A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1285

Mô tả: Shield Gas Distributor Plasma 200A - 250A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1030

Mô tả: Shield Cap Plasma 200A - 250A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1014

Mô tả: Shield Retainer Plasma 200A - 250A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1092

Mô tả: Bép Cắt Plasma 150A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1048

Mô tả: Shield Cap Plasma 150A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1081

Mô tả: Điện Cực Plasma 150A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1063

Mô tả: Bép Cắt Plasma 100A - 150A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1278

Mô tả: Shield Gas Distributor Plasma 100A - 150A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1037

Mô tả: Shield Cap Plasma 150A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1072

Mô tả: Điện Cực Plasma 150A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1042

Mô tả: Plasma Gas Distributor 150A - 200A - 250A - 300A - 400A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1054

Mô tả: Bép Cắt Plasma 100A - 150A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1273

Mô tả: Shield Gas Distributor Plasma 150A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1089

Mô tả: Điện Cực Plasma 100A - 200A - 300A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1053

Mô tả: Bép Cắt Plasma 85A - 100A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1080

Mô tả: Điện Cực Plasma 100A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1062

Mô tả: Bép Cắt Plasma 100A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1036

Mô tả: Shield Cap Plasma 100A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1171

Mô tả: Điện Cực Plasma 85A - 100A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1153

Mô tả: Bép Cắt Plasma 100A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1027

Mô tả: Shield Cap Plasma 70A - 100A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1084

Mô tả: Điện Cực Plasma 70A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1064

Mô tả: Bép Cắt Plasma 70A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1047

Mô tả: Shield Cap Plasma 70A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1079

Mô tả: Điện Cực Plasma 70A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1061

Mô tả: Bép Cắt Plasma 70A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1035

Mô tả: Shield Cap Plasma 70A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1170

Mô tả: Điện Cực Plasma 70A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1152

Mô tả: Bép Cắt Plasma 70A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1026

Mô tả: Shield Gas Distributor Plasma 70A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 1181

Mô tả: Điện Cực Plasma 50A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1180

Mô tả: Bép Cắt Plasma 50A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1078

Mô tả: Điện Cực Plasma 50A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1060

Mô tả: Bép Cắt Plasma 50A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1034

Mô tả: Shield Gas Distributor Plasma 50A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1051

Mô tả: Bép Cắt Plasma 50A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1025

Mô tả: Shield Cap Plasma 50A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1077

Mô tả: Điện Cực Plasma 30A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1045

Mô tả: Plasma Gas Distributor 30A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1059

Mô tả: Bép Cắt Plasma 30A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1274

Mô tả: Shield Gas Distributor Plasma 30A - 50A - 70A - 100A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1033

Mô tả: Shield Cap Plasma 30A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1020

Mô tả: Cartridge Assy Plasma 30A - 50A - 70A - 100A - 150A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1069

Mô tả: Điện Cực Plasma 30A - 50A - 100A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1041

Mô tả: Plasma Gas Distributor 30A - 50A - 70A - 85A - 100A - 150A - 300A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1097

Mô tả: Bép Cắt Plasma 30A - 100A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1272

Mô tả: Shield Gas Distributor 30A - 50A - 70A - 85A - 100A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1098

Mô tả: Shield Cap Plasma 30A - 100A

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm: 21-1016

Mô tả: Shield Cup Plasma 15A - 30A - 50A - 70A - 85A -100A - 150A

Giá: Liên hệ


Sản phẩm cùng loại

CÔNG TY TNHH TOÀN ĐẮC LỘC CÔNG TY TNHH TOÀN ĐẮC LỘC CÔNG TY TNHH TOÀN ĐẮC LỘC CÔNG TY TNHH TOÀN ĐẮC LỘC CÔNG TY TNHH TOÀN ĐẮC LỘC CÔNG TY TNHH TOÀN ĐẮC LỘC CÔNG TY TNHH TOÀN ĐẮC LỘC CÔNG TY TNHH TOÀN ĐẮC LỘC CÔNG TY TNHH TOÀN ĐẮC LỘC

tư vấn viên

-----Ms. Ngọc-----Plasma/Laser CNC
-----Ms. Ngọc-----Plasma/Laser CNC
Biên Hòa
tdl.kd2@gmail.com
-----Mr. Truyền-----Máy cắt Laser
-----Mr. Truyền-----Máy cắt Laser
Biên Hòa
tdl.kd06@gmail.com
-----Mr. Huyên----- Plasma/Laser CNC
-----Mr. Huyên----- Plasma/Laser CNC
Thái Bình
plasmacnctb@gmail.com
----Ms. Quyên----Máy Hàn&Phụ kiện
----Ms. Quyên----Máy Hàn&Phụ kiện
Biên Hòa
toandaclockd@gmail.com
-----Ms. Hồng-----Phụ Kiện
-----Ms. Hồng-----Phụ Kiện
Biên Hòa
tdl.kd03@gmail.com
------ Mr. Tình ------ Máy cắt Laser
------ Mr. Tình ------ Máy cắt Laser
Biên Hòa
toandacloc@gmail.com
Hotline tư vấn: 0903354737
Zalo
Gọi điện SMS Chỉ Đường
google-site-verification=eqx8i7AkHPQ_4UBtIhYGS1r-RM-8EPKX8QYabDqOVI0